Återförsäljare

Är du designer, har tryckeri, reklambyrå eller profilföretag så har du möjlighet att bli återföräljare för våra produkter.

Det vi behöver för att kunna registrera er som återförsäljare är

Företagsnamn
Typ av företag (tryckeri, reklambyrå eller likande)
Organisationsnummer
Leverans och faktura adress (vi kan även skicka neutralt till slutkund)
Namn på kontaktperson
Telefonnummer
e-post

Skicka informationen till info@tryckt.se så återkommer vi med information snarast.


Danmark Flagga
Danmark flagga
195:-