Screentryck är en tryckmetod som lämpar sig bäst för större serier, man kan screentrycka på en rad olika material så som t.ex kläder, plast, dekaler, flaggor m.m... 

 

För att kunna screen trycka behöver man en ram med en tät duk uppspänd, ramar finns i både aluminium och trä.

Man bestryker ramen med en uv-känslig hinna. Du skriver sedan ut ditt original på en originalfilm och placerar det ovanpå ramen. Sedan belyser du ramen med en uv-lampa och sköljer sedan bort den del av hinnan som ej härdats av lampan.

Nu placerar du ramen på din produkt som skall tryckas och använder en rakel för att stryka färgen jämnt över ramen. Där ditt motiv var på duken rinner färgen igenom och fastnar på produkten. Efter det måste trycket torka, oftast kör vi det genom en torkugn på en torkbana.

För flerfärgstryck så måste man göra en ram per färg sedan skall dessa passas in så att varje färg hamnar exakt rätt, sedan trycker man helt enkelt en färg i taget.

 

Screentryck är en hållbar och billig metod att trycka stora volymer. Den lämpar sig dock inte bra för de mindre upplagorna eftersom den har stora startkostnader. Vid denna tryckmetod tillkommer en schablonkostnad per färg.

 

Vi screenar även transfer för dig som vill lagerhålla tryck för att på så sätt alltid kunna trycka dina plagg så snabbt som möjligt, läs mer om detta under transfertryck